https://seckintadilat.com/wp-content/uploads/2017/11/2-1-1.jpg

Elektrik Tesisatı

Elektrik tesisatı, bir saniyesel tesis, konut, alış veriş merkezi, ibadethane, sinema, tiyatro, hastane gibi elektrikli cihazların olduğu yerlerde bu cihazların çalışmasını, denetim edilmesini gerçekleştiren montajı yapılmış bütün güçlü ve zayıf akım ekipmanlarına denir.

Bahsedilen tesisat, şayet konut gibi kapalı bir mekanda ise “elektrik iç tesisat”, fabrika gibi açık bir mekanda ise “elektrik dış tesisat” olarak tabir edilir.

Elektrik İç Tesisatı – Priz Tesisatı

Elektrik tesisatı alttaki malzemelerden meydana gelir :

Elektrik boruları,
Kuvvetli ve zayıf akım kabloları,
Kablo tavaları, kablo merdivenleri ve kablo kanalları,
Priz ve anahtarlar,
Topraklama kabloları, topraklama iletkenleri, topraklama kazık ve şeritleri,
Elektrik panoları, besleme ve denetim ekipmanları,
Buat ve klemensler,
Bağlantı elemanları.
Elektrik tesisatları, Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliğine göre hazırlanır. Yapı denetim firmasının onayı alınmadan hiç bir elektrik tesisatı projesi yaşama geçirilemez. Elektrik tesisatı projesi hazırlanırken hesaplamaların iyi yapılması gerekir. Malzemelerin, olması gereken dşayetlerden büyük seçilmesi maliyeti mühim ölçüde yükseltirken dşayetlerin düşük seçilmesi de istenilen cihazların beslenememesine namacıyla olabilir.

Yeni oluşturulan bir çok konutta maliyetleri çoğalttığı amacıyla ne yazık ki konut elektrik tesisatı ortamında tespit edilen daire panosundaki ek bölgelerinde kablolar bükülür ve birbirine sarılır, bunun yerine porselen klemensler ve bakır baralar kullanılması gerekir.

Elektrik Tesisatı Nedir? Evlerimizde Sık Görülen Elektrik Tesisatı Arızaları Nelerdir?

Evlerimizde sık görülen elektrik tesisatı arızalarına değinmeden evvelce kısaca elektrik tesisatı nedir sorusuna yanıt verelim. Elektrik maddenin pozitron, proton, elektron vb. parçacıklarının hareketleri neticesi meydana çıkan enerji türüdür. Elektrik tesisatı da gereksinim duyulan yerler tarafında elektrik malzemeleri kullanılarak hazırlanan teçhizattır.

Örnek vermek gerekirse, prizler, duylar, sigorta kutusu gibi buatlar, klemensler, borular, anahtarlar akla ilk gelen elektrik teçhizatlarındandır. Bütün binalardaki elektrik tesisatları ve bununla alakalı malzemeler belirli onaylar ile idari ve fenni yönetmeliklere bağlı olarak yapılır.

En sık karşılaşılan elektrik tesisatı arızaları nelerdir?

Evlerimizde sık sık karşılaştığımız elektrik tesisatı arızaları alttaki gibidir.

Duy arızaları:

Duy nedir? Elektrik lambalarını besleme dönemlerine bağlamak amacıyla duy adı verdiği bir materyel kullanılır. Aydınlatma cihazının elektrik kablosu ile birleştiği bu noktaların arızasına duy arızları adı verilir.

Buat arızaları:

Buat nedir? Birleşme gerçekleştirme ya da akımı bir ya da daha çok kollara ayırmak amacıyla oluşturulan kutuya buat denir. Bu yuvalardaki arızlara da buat arızaları denir.

Sigorta arızaları:

Sigorta nedir? Elektrik dönemlerinde besleme hatlarını kısa dönem akımı ve çok yüklere karşı güvenliğini sağlamak amacıyla sigorta adı verdiği dönem elemanı kullanılır. Sigortalar elektrikle çalışan alıcılarla beraber bu alıcıları kullanan bireyleri elektrik kazalarının olumsuz etkisinden korumaya yararlar. Sigorta arızaları dönem elemanlarındaki arızalardır.

Priz arızaları:

Priz nedir? Elektrik cihazlarına, bir elektrik dönemsinden fiş aracılığı ile direkt olarak ya da uzatma kablosu ile enerji alınması amacıyla sarfedilen araçtır. Bu araçlardaki arızalara priz arızası adı verilir.

Fiş arızaları:

Fiş nedir? Fiş, bir cihaz ya da uzatma kablosundaki iletkenleri, prizdeki kontaklar aracılığı ile elektrik tesisi iletkenlerine birleştirmeyi ya da bunlardan ayırmayı gerçekleştiren bir araçtır. Bu araçlardaki arızalara fiş arızası denir.

Anahtar arızaları:

Elektrik anahtarı nedir? Elektrik dönemlerinde, dönemi açıp-kapatmaya yarayan materyallerin bütününe anahtar denir. Konutlarımızda sık gördüğümüz arızalardan olan elektrik anahtarı arızası dönemyi açıp kapamaya yarayan bu elemanlardaki arızalardır.

Su Tesisatı

Su Tesisatı Nedir? Su Tesisatlarında Yaşanan Arızalar Nelerdir?

Binaların su ile alakalı gereksinimleri değişik sistemler üzerinden temin edilir. Mesela hayat alanlarımızdaki tuvaletlerden kanalizasyon borularına gönderilen atık su ya da çamaşır yıkamak amacıyla gereksinimiz olan temiz su, yapıların su tesisatı sistemleri yardımıyla temin edilir. Su tesisatı, temiz suyu musluklara aktarma, pis suyu kanallar aracılığı ile evlerden uzaklaştırma prosedürünü sağlayan sistemdir açıklaması, su tesisatı nedir sorusuna verilecek en kısa yanıt olarak belirir.

Temiz su tesisatı nedir?
Dış temiz su tesisatı ve iç temiz su tesisatı olmak üzere ikiye ayrılan temiz su tesisatı, kullanılacak suyu, kullanma yerlerine kadar ileten boru ağıdır. Şehir su borusu ile binadaki sayaç arasında kalan kısım dış temiz su tesisatı, temiz suyu katlara dağıtan kolonlar ile kolonlardaki suyu kullanma yerlerine götüren bağlantı boruları da iç temiz su tesisatı olarak adlandırılır.

Pis su tesisatı nedir?
Tıpkı temiz su tesisatı gibi pis su tesisatı da iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır. Balkon, çatı bahçe gibi alanlara düşen yağmur suyu dahil olmak üzere, bütün bina içi atık sularını kent kanalizasyonuna ileten boru ağı pis su tesisatı olarak adlandırılır.

Kullanılan borular yönünden su tesisatı nedir?
Öncelikle borular fonksiyonların göre değişiklik gösterir. Mesela soğuk su borularında sarfedilen boru sistemi, sıcak su boruları amacıyla tercih edilmeyebilir. Burada belirleyici etmenler basınç ve sıcaklıktır. Bakır borular, düşük sürtünme seviyesi ve dayanıklılık yönünden tercih edilirken, plastik borular düşük sürtünme katsayısı sebebiyle ya da hafif ve paslanmaz olması sebebiyle tercih hususu olabilir.

Türkiye’de, su tesisatı sistemlerinde genellikle çelik, plastik ve bakır borular kullanılmıştır. Plastik boruların piyasa payı her geride bıraktığımız gün artmaktadır.

Bakır borular Türkiye’de daha çok ufak tesislerde kullanılmaktadır. Çelik borulara göre daha olmakla birlikte daha hafif, montajı basit ve korozyona dayanıklıdır.

Plastik borular, ekonomik olması, basit birleştirilmesi gibi sebeplerle son dehemmiyetlerde yoğun talep görmektedir.

Su tesisatlarında yaşanan arızalar:
Türkiye’deki su tesisatlarında yaşanan arızaların payına bakıldığında, temiz su tesisatı ve pis su tesisatı arızaları derhal derhal eşit paya sahiptir. Yine tahmin edilenin aksine, yeni binalarda yaşanan su tesisatı arızaları hafife alınmayacak kadar çoktur.

Pis su tesisatlarında görülen arızalar tıkanıklık gidermek amacıyla hatalı kimyasalların kullanılması gibi kullanıcı hatalarından, eski binalardaki boruların çürümesi gibi tesisatın kullanım ömründen ya da hatalı malzeme seçimi, malzemelerin birleştirilmesi esnasındaki işçilik hatası gibi yapısal problemlerdan kaynaklanmaktadır.

Temiz su tesisatlarında görülen arızlar ise çoğunluklu olarak işçilik ya da malzeme hatalarından oluşmaktadır. Kalorifer tesisatı hariç, temiz su tesisatlarındaki kullanıcı hatası yok denecek kadar azdır.

Hayat niteliği manasında su tesisatı nedir?
Su tesisatı, hayat niteliğimizi direkt olarak etkileyen, büro ya da evlerimizdeki gündelik hayatımızı idame ettirebilmemiz yönünden gerektiğince ehemmiyet arz eden bir sistemdir. Hayat alanlarımızda karşımıza çıkan, lavabo ya da klozet tıkanıklığı gibi en ufak bir su tesisatı sorunu bile ciddi problemlere yol açmaktadır. Üstelik su kaçaklarını göz önüne aldığımızda, bu problemler bizlerle birlikte komşularımıza kadar bir grup sıkıntılara sebebiyet verebilir.

Doğalgaz Tesisatı

Doğalgaz tesisatı ev ve iş yerlerinin ısınma gereksiniminin karşılanması hedefiyle kurulan ısınma sistemine verdiği isimdir. Doğalgaz hem evin havasını ısıttığı gibi hem de sıcak su ihtiyacını karşılamasından dolayı son derece tanınmış bir ısınma aracı olarak karşımıza çıkar.

Doğalgaz Nedir?


Doğalgaz petrol kategorisinde yer alan bir gaz karışımıdır. Doğalgaz da tıpkı petrol gibi fosil yakıtlar arasında yer alır. Doğalgaz, renksiz ve kokusuz olmasıyla öne çıkar. Gaz kaçaklarına karşı tedbir hedefiyle doğalgaza koku karıştırılır. Doğalgaz ilaveten havadan bile daha hafif olmasıyla bilinir.

Doğalgaz tüketimi son derece rahat bir kaynak olsa da tesisat kurulurken tedbirli olunması can sağlığı amacıyla büyük ehemmiyet arz eder.

Doğalgaz Tesisatı Nelerden Meydana Gelir?

Doğalgaz tesisatının kurulumu gerektiğince mühimdir. Kurum işleminin kesinlikle eksper şahıslar doğrulusunda yapılması gerekir. Doğalgaz tesisatını ortaya getiren birtakım bölümler mevcuttur.

Doğalgaz Tesisatı Ana Vanası
Doğalgaz tesisatı ana vanası, adından da anlaşılacağı üzere, gazın binaya girişinin gerçekleştiren ana vanadır. Bu vana aracılığı ile binaya giren gaz güvenilir biçimde kesilebilir. Yine bu vana aracılığı ile dairelere giden gaz denetim edilebilir.

Dağıtım Borusu
Ana vanadan sonra yer alan dağıtım boruları, gaz sayaçlarının giriş kısmına kadar uzanan borulardır.

Kolon Borusu
Doğalgaz tesisatı ortamında düşey şeklinde tespit edilen borulara kolon borusu ismi verilmektedir.

Sayaç Bağlantı Hattı
Sayaç ve kolonların girişi arasında tespit edilen boru bloklarının hepsine verdiği isimdir.

Tüketim Hattı
Sayaç bağlantı hattından sonra yer alan ana borulara tüketim hattı ismi verilmiştir.

Ayrım Hattı
Cihaz bağlantı vanasından, tüketin hattına kadar uzanan bütün borulara fark hattı denir.

Cihaz Bağlantı Hattı
Cihaz ile aygıt bağlantı vanası arasında yer alan hattın tamamına verdiği isimdir.

Doğalgaz Tesisatında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Doğalgaz gerektiğince konforlu bir ısınma tekniği olsa da ilgi edilmesi gereken mühim noktalar bulunur. Doğalgaz tesisatı kurulurken, kesinlikle işinin ehli olan profesyonellerden yardım alınması gerekir. Doğalgaz tesisatı yapılırken, kesinlikle binanın projesine sadık kalınarak yapılmalıdır. Tesisat gerçekleştirdikten sonra da yetki sahibi kuruluşlar doğrulusunda denetlenmesi gerekir.

Hemen Ara