https://seckintadilat.com/wp-content/uploads/2017/11/2-1-1.jpg

Elektrik tesisatı, bir saniyesel tesis, konut, alış veriş merkezi, ibadethane, sinema, tiyatro, hastane gibi elektrikli cihazların olduğu yerlerde bu cihazların çalışmasını, denetim edilmesini gerçekleştiren montajı yapılmış bütün güçlü ve zayıf akım ekipmanlarına denir.

Bahsedilen tesisat, şayet konut gibi kapalı bir mekanda ise “elektrik iç tesisat”, fabrika gibi açık bir mekanda ise “elektrik dış tesisat” olarak tabir edilir.

Elektrik İç Tesisatı – Priz Tesisatı

Elektrik tesisatı alttaki malzemelerden meydana gelir :

Elektrik boruları,
Kuvvetli ve zayıf akım kabloları,
Kablo tavaları, kablo merdivenleri ve kablo kanalları,
Priz ve anahtarlar,
Topraklama kabloları, topraklama iletkenleri, topraklama kazık ve şeritleri,
Elektrik panoları, besleme ve denetim ekipmanları,
Buat ve klemensler,
Bağlantı elemanları.
Elektrik tesisatları, Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliğine göre hazırlanır. Yapı denetim firmasının onayı alınmadan hiç bir elektrik tesisatı projesi yaşama geçirilemez. Elektrik tesisatı projesi hazırlanırken hesaplamaların iyi yapılması gerekir. Malzemelerin, olması gereken dşayetlerden büyük seçilmesi maliyeti mühim ölçüde yükseltirken dşayetlerin düşük seçilmesi de istenilen cihazların beslenememesine namacıyla olabilir.

Yeni oluşturulan bir çok konutta maliyetleri çoğalttığı amacıyla ne yazık ki konut elektrik tesisatı ortamında tespit edilen daire panosundaki ek bölgelerinde kablolar bükülür ve birbirine sarılır, bunun yerine porselen klemensler ve bakır baralar kullanılması gerekir.

Elektrik Tesisatı Nedir? Evlerimizde Sık Görülen Elektrik Tesisatı Arızaları Nelerdir?

Evlerimizde sık görülen elektrik tesisatı arızalarına değinmeden evvelce kısaca elektrik tesisatı nedir sorusuna yanıt verelim. Elektrik maddenin pozitron, proton, elektron vb. parçacıklarının hareketleri neticesi meydana çıkan enerji türüdür. Elektrik tesisatı da gereksinim duyulan yerler tarafında elektrik malzemeleri kullanılarak hazırlanan teçhizattır.

Örnek vermek gerekirse, prizler, duylar, sigorta kutusu gibi buatlar, klemensler, borular, anahtarlar akla ilk gelen elektrik teçhizatlarındandır. Bütün binalardaki elektrik tesisatları ve bununla alakalı malzemeler belirli onaylar ile idari ve fenni yönetmeliklere bağlı olarak yapılır.

En sık karşılaşılan elektrik tesisatı arızaları nelerdir?

Evlerimizde sık sık karşılaştığımız elektrik tesisatı arızaları alttaki gibidir.

Duy arızaları:

Duy nedir? Elektrik lambalarını besleme dönemlerine bağlamak amacıyla duy adı verdiği bir materyel kullanılır. Aydınlatma cihazının elektrik kablosu ile birleştiği bu noktaların arızasına duy arızları adı verilir.

Buat arızaları:

Buat nedir? Birleşme gerçekleştirme ya da akımı bir ya da daha çok kollara ayırmak amacıyla oluşturulan kutuya buat denir. Bu yuvalardaki arızlara da buat arızaları denir.

Sigorta arızaları:

Sigorta nedir? Elektrik dönemlerinde besleme hatlarını kısa dönem akımı ve çok yüklere karşı güvenliğini sağlamak amacıyla sigorta adı verdiği dönem elemanı kullanılır. Sigortalar elektrikle çalışan alıcılarla beraber bu alıcıları kullanan bireyleri elektrik kazalarının olumsuz etkisinden korumaya yararlar. Sigorta arızaları dönem elemanlarındaki arızalardır.

Priz arızaları:

Priz nedir? Elektrik cihazlarına, bir elektrik dönemsinden fiş aracılığı ile direkt olarak ya da uzatma kablosu ile enerji alınması amacıyla sarfedilen araçtır. Bu araçlardaki arızalara priz arızası adı verilir.

Fiş arızaları:

Fiş nedir? Fiş, bir cihaz ya da uzatma kablosundaki iletkenleri, prizdeki kontaklar aracılığı ile elektrik tesisi iletkenlerine birleştirmeyi ya da bunlardan ayırmayı gerçekleştiren bir araçtır. Bu araçlardaki arızalara fiş arızası denir.

Anahtar arızaları:

Elektrik anahtarı nedir? Elektrik dönemlerinde, dönemi açıp-kapatmaya yarayan materyallerin bütününe anahtar denir. Konutlarımızda sık gördüğümüz arızalardan olan elektrik anahtarı arızası dönemyi açıp kapamaya yarayan bu elemanlardaki arızalardır.

Hemen Ara