https://seckintadilat.com/wp-content/uploads/2017/11/2-1-1.jpg

MANTOLAMA
Binalarda ısı yalıtımı amacıyla içten, dıştan ve sandviç duvar olmak üzere 3 değişik teknik uygulanır. Isı köprülerinin oluşumunu önlemek ve yalıtımın devalılığını sağlamak amacıyla oluşturulan en iyi program mantolama programıdır. Dış cephe mantolama programı yapı fiziği tarafından en makul olan ısı yalıtım sistemidir.

Mantolama mevsim şatlarına göre ısı kayıp ve kazançlarını engellemek amacıyla bina dış kabuğunun ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır. Teknik olarak ise ısı köprüsü oluşturmadan lüzumlu ısı iletim katadedina ulaşmak amacıyla bina dış yüzetekrar oluşturulan ısı izolasyonudur.

MANTOLAMANIN AVANTAJLARI
Bina dış yüzeyindeki her türlü kiriş, kolon, hatıl vb.. betonarme yapı elemanlarını tamamiyle yalıtarak ısı köprülerinin oluşmasını engeller.

Binayı dışarıdan bir manto gibi sararak ana malzemede sıcaklık farkları nedeni ile meydana gelebilecek çatlakları ve hasarları önler.Dış duvarlarda meydana gelen yaz kış sıcaklık farkları 5 oC kadar çıkabilmektedir.

Bina dış duvarları dış bölgeın bütün etkilerinden korunur.

Yoğuşma riski en aza indirilir.

Hem ısı hem de su yalıtımı sağlar

Tekniğe makul yapılmış bir mantolama programı %50 ye varan ısı tasarrufu sağlar.

Mantolama yapılmış binalarda ısı dengeli bir şekilde dağıldığı amacıyla yoğuşma ve hava akımı olmaz, bu sayede konforlu bir hayat kısmı elde edilmiş olur.

Yakıt tüketiminı azalttığı amacıyla çevrenin korunmasına katkı sağlar.

Binanın dış duvarlarında beton içersindeki donatıları korozyona karşı koruyarak bina ömrünü uzatır.

MANTOLAMA NERELERE YAPILIR
Binaların dış duvarlarına, çatılarına, toprak ilişkili mahallere, katları ayıran döşemelere, depo garaj gibi ısıtılmayan bölümlere bakan kısımlara ve soğuk hava depolarına mantolama programı yapılabilir.

MANTOLAMA NE KADAR SÜREDE YAPILIR
Mantolama programı orta büyüklükteki bir bina amacıyla ortalama 1-4 hafta arasında sürmektedir. Hava koşulları, binanın büyüklüğü, programda çalışacak personel adedi bu zamanı olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir. Kuvvetli rüzgar, sis ya da yağmurlu hava koşullarında mantolama programı yapılmamalıdır.En makul zaman, program yapılacak dış yüzeyin ve bölge sıcaklığının en az +5 oC bulunduğu dehemmiyetdir.

MANTOLAMA SİSTEMLERİ NASIL KORUNUR
Eski binalarda mantolama tatbikatları evvel klimaların, antenlerin, tabelaların, çamaşır demirlerinin bütününün sökülmesi gerekmektedir. Sistemin ana prensibi hiçbir Aralık kalmadan cephenin bütününün ısı yalıtım levhaları ile kapanması bulunduğu amacıyla söz hususu unsurların mantolama ardından cepheye monte edilmemesi çok daha sıhhatli bir karar olacaktır. Yine eski binalarda daire doğramalarının değiştirilmesi düşünülüyorsa mantolama evveli bu değişikliğinde yapılması da düzenin zarar görmemesi adına mühim katkı sağlayacaktır. Bazı binalarda zemin katlar vasıta otoparkına cephelidir. Bu tip hallerde cephe duvarının önüne çiçeklik, çit ya da vasıtalar amacıyla lastik bar demirlerinin konulması istenmeyen kaza risklerini ortadan kaldıracaktır.

Bina idarelerinin mantolama ardından kat malikleriyle birlikte ortak karar alarak gelişen dehemmiyetlerde de dış cephe ısı yalıtım sistemlerine özel idare tedbirleri alınması her bireyin ortak menfaatine olacaktır. Bütün bu tedbirlere rağmen tamir isteyen bir hal söz hususu bulunduğunda binanızın programlarını yapan firmayla fikir alışverişi yapıp yardım talep etmeniz doğru bir seçim olacaktır.

Yapınızın ömrü ve sizin hayat kısmınızın sağlığı tarafından bugünkü yapı sektörünün en geçerli çözümü olan dış mantolamanın avantajlarından sonuna kadar faydalanmanız tekrar sizin elinizdedir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
Binaların iç bölgeları ile dış bölgelarını birbirinden ayıran ve bina zarfı olarak da tanınan dış duvarlar, pencereler, kapılar, tavan, çatı ve başka döşemelerden meydana gelen yapı elemanları dış etkenlerden korunmalıdır.

Binalarda ısı kaybeden yüzeyler doğru yalıtılmazsa ısı kayıbı ve buna bağlı olarak da enerji maliyetleri artmaktadır. Genellikle müteahhitler ve kullanıcılar ısı kayıplarını göz ardı ederek konutların yalnızca dış özelliğine ehemmiyet vermekte, konutların yapım aşamasında makul olmayan yapı malzemeleri seçimi ve yapılmayan çok kolay programlar ile binanın kullanım ömrü boyunca bina sahiplerinin bütçelerine hem de daha çok yakıt tüketerek etrafa ve ülke ekonomisine zarar vermektedir.

Bu olumsuzlukları engellemek hedefiyle 2000 senesinde yürürlüğe giren Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği’ne göre yeni konutlar ısı yalıtım programı gerçekleştirilmiş şekilde projelendirilmek mecburiyetinde olup eski binaların da 2020 senesine kadar Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Enerji kimlik belgesi temininin en mühim aşaması da konutların ısı izolasyonu programının gerçekleştirilmiş olmasıdır. Binalarda ısı yalıtım kalınlığının optimum şekilde seçilmesi, ısıl konforun sağlanmasında ve bina enerji sınıfınını belirlenmesinde en mühim etkenlerden biridir.

İsterseniz “Mantolama Nasıl Yapılır ” başlıklı yazımızı inceleyebilir ve mantolama hususu ile ilgili daha çok bilgi edinebilirsiniz.

ISI YALITIMI (MANTOLAMA) İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLENDİRİCİ KONULAR
Neden ısı yalıtımı yaptırmalıyız ?
Isı yalıtım tipleri
Bina ısı yalıtımı

Yalıtım Çözümleri

Dış cephe Kaplama

Dış cephe Mantolama faydaları

İç cephe Mantolama

Mantolama Nasıl Yapılır?

ÇATI YALITIMI
Bina dış kabuk elemanı olarak çatının, maruz kaldığı iç ve dış bölge fiziksel koşullarının kontrolleri hedefiyle yalıtım mühim bir parametredir. Yalıtılması gereken başlıca etmenler su/buhar, ısı ışık/radyasyon ve ses olarak sıralanabilir.

Çatı Su/ Buhar Yalıtımı Uygulamaları
Kar ve yağış sularının uzaklaştırılması, eğimli ve kaplama temelli çatılarda çatının biçimi tarafından mühim bir problem oluşturmazken, eğimli olmayan teras çatılarda bu suların ufak eğimlerle su gideri noktalarına yönlendirilmesi biçiminde çözümlenir.
Bina iç hacminde oluşacak su buharı basıncı nedeniyle bu hacmi çevreleyen bütün yapı elemanlarından geçerek dışarı çıkmak isteyecektir. Bu su buharının uzaklaştırılması, çatı türlerine göre değişiklık gösterir.

Çatı Isı Yalıtımı Uygulamaları
Bina dış kabuğundaki ısı kayıbının mühim bir kesimini çatılardan kaybedilen ısı enerjisi oluşturmaktadır. Çatılarda bu ısı kayıbının belirli kalitede ısı yalıtım malzemeleri kullanılarak önlenmesi gerekir.

Isı yalıtım malzemelerinin tüketimi çatının çeşidine göre değişiklık gösterecektir. Soğuk çatılarda çatı arasının mekan olarak kullanılmadığı hallerde, ısı tutucu malzeme direkt olarak döşeme üzerine serilebilir. Çatı arasının mekan olarak kullanılması halunda, ısı yalıtımı probleminin direkt olarak örtü sistemi içersinde halledilmesi lüzumludir. Buna rağmen sıcak çatı çözümlerinde kullanılacak açık gözenekli classic ısı tutucuların noktasal yüklere karşı taşıyıcılığını çoğaltmak hedefiyle bir şap katmanı ile birlikte kullanılması gerekirken, kapalı gözenekli ve sudan etkilenmeyen ısı tutucu malzemelerin üretilmesi sonucu, ısı tutucu malzemenin su yalıtım katmanlarının üzerine yapılabilmesi amacıyla ters çatı yapma imkanı sağlanmıştır. Yüksek ısı bölgeı ile çalışılan fabrika

Hemen Ara