https://seckintadilat.com/wp-content/uploads/2017/11/2-1-1.jpg

Alçıpan asma tavan, büyük yüzeyli omurgasız tavanlar, basit ve hoş bir manzara katar ve mimari tasarımı en iyi şekilde takılır. Alçıpan asma tavanlar söz hususu olduğunda, tasarımın tam yüzey çözümleri ya da tavan mahrutların kısmi tüketimi amacıyla gerekip gerekmediği hususu ile ilgili yaratıcılık yaratmanın hiçbir sınırı yoktur. Hoş görüntülü alçı tavan lardır. Alçıpan Asma Tavan dünya yasalarına makul olarak yapılan, elektrik ve sıhhi tesisatlarına basit döşenmesine ve gizlenmesine basitlik sağlayan, akustik ve yangına dayanım gibi özelliklere sahip makul sistemlerdir.

Her tür iç mekân tavan uygulamalarında kullanılır.
Tesisatları gizleyerek dekoratif mekanlar oluşturur. Alçıpan asma tavan tesisata araya girmek yönünden basit ve makul sistemlerdir.
Hafif olması nedeni ile binanın taşıyıcı sistemine tesiri çok azdır. Binanın hareketlerine makul sistemlerdir. Bu amaçla depreme sağlam binalar amacıyla makuldur.
Yangına dayanım, ses ve ısı yalıtım performans Şarlarını karşılayan sistemlerdir.

Alçıpan Asma Tavan Özellikleri

Alçıpan asma tavan; sahip olunan çelik yapı, demirli beton ve ahşap tavan iskeleti altında, elektrik ve sıhhi tesisatların rahat rahat döşenmesine ve saklanmasına imkân veren makul sistemlere verdiği isimdir. Alçıpan asma tavan yangına karşı sağlamdır ve yankıyı engel olan özelliğe sahiptir.

Müteahhit doğrulusunda verilebilecek mimari proje ve detaylarına makul olarak, etraf profili olarak adlandırılan asma tavan U-27/ 30 mm profillerinin alt kodu Nivo, lazer ya da hortum terazi ile işaretlenir. Bu işaretlemeyi takiben çırpı ipi yardımı ile etraf duvar üstüne çizilir. Asma tavan U profil bu çizgi üstüne dübel-vida ya da hilti tabancası ile sabitlenir.

Asma tavan kargasındaki askı belirleme mesafeleri ve noktaları, (askı çubuklarının yerleri) duvardan 20-30 cm açıktan başlamak üzere 110 cm maksimum Aralıklarla ve superpose ve pafta çalışmaları tarafında mekânik ve elektrik sistemi göz önünde bulundurularak ve işverenin onayı alınarak belirleme edilecek ve tavanda işaretlenecektir.
Böylece tavanda sahip olunan ya da yapılacak aydınlatma, seslendirme, yağmurlama ve benzer tesisat ile kapakların yeri öneme alınmış olacak, bunları askı çubukları ve taşıyıcı profillerle çakışmaması sağlanacak, lüzumlu yerlerde takviyeler atılacaktır.
Askı çubukları belirleme edilen yerlere çelik dübel vida ile sabitlenecek, ana taşıyıcı C-27/ 60 mm profiller 90-115 cm Aralıkları ile askı çubuklarına bağlanılacaktır. Alçıpan taşıyıcı C profillere, paralel ya da dik yönden, 25 mm lik brozan vidalar kullanılarak, 20 cm vida Aralıkları ile monte edilecektir.

Alçıpan taşıyıcı C profillerin aks Aralıkları 40 cm ise alçıpanlar bu profillere paralel yönde, aks Aralıkları 50 cm ise dik yönde monte edilecekler, Alçıpan kısa kenarlarında meydana gelen derzler şaşırtmalı olacaklardı. Alçıpanları birleşme yerlerine derz dolgu prosedürü uygulanılarak tavan boya ve aynısı dekoratif işlemlere hazır duruma getirilecektir.​

Alçı Levha Tavan:


Alçıpan asma tavan (alçı levha, alçıpan, alçıpan ya da alçı plaka olarak da bilinir), iki kalın kağıt yaprağı arasında preslenmiş alçı sıvadan yapılmış bir paneldir. İç duvarları ve tavanları gerçekleştirme amacıyla kullanılır. Alçıpan konstrüksiyon geleneksel lata ve sıvaya daha süratli bir seçenek olarak süregelen duruma gelmiştir. Asma Tavan: Düşürülmüş bir tavan, genelde ana (yapısal) tavanın altına sekonder bir tavandır. Hem de bir asma tavan, T-bar tavan, asma tavan ya da alçıpan asma tavan olarak da adlandırılabilir ve çağdaş inşaat ve mimarinin bir elyaftır. Asma tavan asıl olarak yukarıdaki zeminin alt tarafını saklamak ve bir odada akustik denge ve denetim sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Hemen Ara